За Нас

Митническа агенция „Марив Консулт” ЕООД е създадена през 2004 година. Фирмата и нейните служители имат дългогодишен опит в сферата на митническите услуги.  Тя е лицензиран митнически агент 00346-02 / 27.04.2004 г. Извършва пълно митническо представяне на вашите стоки, преминаващи през митническите учреждения  на територията на град Пловдив. Предлага изготвяне на всички видове митнически декларации и CMR , TIR - транспортни документи, EUR 1, ATR сертификати и удостоверения. Подаване  на митнически документи по  електронен път . Консултации по вносно-износни операции и митнически режими и направления.

Дейността на агенцията е свързана предимно с обработката на стоки и товари, складирани и преминаващи през Свободна Безмитна Зона в гр. Пловдив.

Услуги

Ние можем да извършваме следните видове услуги:

1. Изготвяне на всички видове митнически и транспортни документи, EUR 1, ATR сертификати и удостоверения. 

2. Митническо представителство при получаване на митническо направление на стоки:

  •    - Манифестиране и поставяне на стоки под митнически режими / внос-допускане за свободно обращение, транзит, митническо складиране, активно усъвършенстване, обработка под митнически контрол, временен внос, пасивно усъвършенстване, износ /;
  •    - Внасяне на стоки в свободна зона или в свободен склад;
  •    - Реекспортиране;
  •    - Искане на разрешение за използване на опростени процедури за деклариране, удължаване на срокове, по благоприятно тарифно третиране, преместване на стоки на друго място под митнически надзор, откриване и управление на митнически склад, допускане на безмитен внос и др.
  •    - Унищожаване на стоки.

3. Подаване на митнически документи по електронен път. 

4. Консултации по вносно-износни операции. 

5.Съдействие при издаване на: становища за двойна употреба на стоки от МИ; сертификат за произход; ветеринарен сертификат; здравен сертификат; фитосанитарен сертификат. 

6. Кореспонденция с Агенция Митници.

© 2012-2020 Марив Консулт ЕООД. Всички права запазени.
Създадено от За Вас