Законодателство

МИТНИЧЕСКИ И ДАНЪЧНИ РАЗПОРЕДБИ В СВОБОДНИТЕ БЕЗМИТНИ ЗОНИ

Свободните безмитни зони са част от територията на РБългария, но за чуждестранните стоки, пребиваващи на територията на Свободните зони, или преминаващи през нея, не се дължат мита и ДДС. Това е регламентирано от разпоредбите на Митническия кодекс на Европейската общност, Закона за митниците ( Чл.166-Чл.176) и Закона за ДДС на РБългария.

Тези облекчения могат да улеснят нашите и чуждестранните търговци, вносители, износители и производители при прилагането на гъвкави подходи за транзитиране и складиране на чуждестранните стоки на територията на свободната безмитна зона. А именно като смяна на собственост, промяна на условията на доставка, корекция на параметрите на доставка и транспорт, без да възниква данъчно задължение при смяната на собственост.

За срока на престоя си в свободната зона, на стоките не се начисляват мита и ДДС. Мита и ДДС се дължат само при въвеждането – т.е. при вноса на стоките на територията на РБългария.

Чуждестранните юридически лица, офшорните компании и др. такива,  които нямат  място на стопанска дейност в РБългария, по смисъла на ЗКПО, могат да оперират свободно на територията на Свободната зона, без да са данъчно задължени лица, по смисъла на нашето законодателство и без да е необходимо да се регистрират като фирми или дружества по нашия търговски закон.

Има определени видове стоки, за които не се разрешава да ползват тези облекчения. Това са алкохолните продукти, тютюневите изделия и горивата. Също така в свободната зона не се разрешават продажби на дребно. Това не са безмитни магазини.

© 2012-2020 Марив Консулт ЕООД. Всички права запазени.
Създадено от За Вас