Mevzuat

Serbest Ticaret Bölgeleri, Bulgaristan Cümhüriyeti sınırları içindedir, ama Serbest Ticaret Bölgelerinde bulunan veya oradan geçen yabancı mallar için gümrük vergisi ve KDV ödenmemektedir. Bu, AvrupaTopluluğu Gümrük Kodu, BulgaristanCumhuriyetiGümrükKanunu (Madde.166-Madde 176) ve KDV Kanunuhükümlerinetabidir.

Bu tür teşvikler, bizim ve yabancı ticaretçileri, ihracatçıları, ithalatçıları ve üreticileri, Serbest Ticaret Bölgesinde yabancı mallar tranzitleme ve depolama için esnek yöntemler uygulamalarında kolaylaştırabilir. Yani, mülkiyetdeğişikliği, teslimatşartlarıdeğişimi, tedarikveulaşımparametrelerininayarı, herhangibirvergiyükümlülüğüolmadanmülkiyetdeğişikliği.

Serbestbölgedekaldıklarısüreiçin, mallar içingümrükvergisive KDV ödenmiyor. Gümrük ve KDV sadece ithal için – yani malların Bulgaristan topraklarına ithalinde ödeniyor.

Kurumlar Vergi Kanununa göre Bulgaristan Cumhuriyeti’nde iş yeri olmayan yabancı tüzel kişiler, offshore şirketleri ve diğerleri, Serbest Ticari Bölgede, bizim kanunlara göre vergiye tabi olmadan ve bizim Ticaret Kanununa göre şirket kaydı yapmadan faaliyet gösterebilirler.

Bazı mallara bu tür teşvikler uygulanamıyor. Bunlar alkol ürünleri, tütün ürünleri ve yakıtlerdır.AyrıcaSerbestBölgedeperakende satışlarına izinverilmez. Bunlar free shop değildirler.

© 2012-2020 MARİV KONSULT EOOD. Tüm Haklar Saklıdır.
Tarafından düzenlendi Za Vas