Hizmetler

Biz şu hizmetleri sunmaktayız:

1. Her tür gümrük ve taşıma belgeleri, EUR 1, ATRsertifikalarıve tasdiknamelerin düzenlenmesini

2. Gümrükmallarıaldıktansonragümrükleme:

- Tezahür ve malların gümrük işlemleri altına alınması /ithal, serbest dolaşım, transit, gümrük depolaması, aktif mükemmelleştirme, gümrük kontrolu altında işlem, geçici ithalat, pasifmükemmelleştirme, ihracat imkanları;

- Serbest Bölgeye veya serbest depoya mal ithalatı;

- Tekrardan ihtaç etmek (reeksport);

- Beyanlar için basitleştirilmiş yöntemler kullanımı için talep, süre uzatımı, daha uygum tarife uygulanması, gümrük gözetimi altında malları başka yere taşıma, gümrük deposu kuruluşu ve yönetimi, gümrük vergisiz mallar ithali vb.

- Mal yökedilmesi.

3. Gümrük belgelerinin elektronik yoldan verilmesi.

4. İthalat-ihracatişlemleri ile ilgili danışmanlık.

5. Gümrük müfettişlerinden malların çift kullanımı için görüşler; MenşeŞahadetnamesi; veterinersertifikası; sağlık raporu; bitkisağlığısertifikası düzenlemelerinde yardım.

6. Gümrük Ajansı ile irtibat

© 2012-2020 MARİV KONSULT EOOD. Tüm Haklar Saklıdır.
Tarafından düzenlendi Za Vas